Bestyrelsen

Foto2010s bestyrelse pr. 6. februar 2019

Formand: Ole Madsen

Kasserer: Jan Harlund

Bestyrelsesmedlem: Gert Folsted Andersen – Webansvarlig

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen

Bestyrelsesmedlem: Vagn Pedersen

 

Har du input til bestyrelsen skriv til formanden, Ole, på info@foto2010.dk

eller kassereren på kasseren@foto2010.dk

Har du input til hjemmesiden, kontakt den Webansvarlige.

Eller tag fat i et af medlemmerne.

Kobjældetur

Hirtshals fyr

Ild og gnister